TJÄNSTER

Ekonomik Business Services är ett samlingsbegrepp kring leverans av effektiva administrativa tjänster i överensstämmelse med kundernas önskemål.

Vi utvecklar kontinuerligt de administrativa processerna i samarbete med kunderna. Vi levererar tjänster som ger våra kunder administrativa kostnadsbesparingar. Vi driver förändringar och skapar mervärde för våra kunder.

REDOVISNINGSSERVICE

Redovisningsservice – För dig som vill fokusera på dina affärer Redovisnings-och rapporteringsprocessen syftar till att ge kunden relevant och kvalitetssäkrad affärsinformation som stöd till aktivt beslutsfattande. Processen är upplagd i enlighet med legala krav och föreskrifter och anpassas till kundernas förväntningar och krav. Tjänsterna erbjuds till fast pris efter offert.

LÖNESERVICE

Löneservice – För dig som vill ha hjälp med löne-och personalfrågor Du skickar oss tjänstgöringsrapporter och reseräkningar, vi sköter resten dvs registreringoch utbetalning av löner, hantering av skatter och sociala avgifter, hantering av semester, arbetsgivar- och anställningsbetyg mm. Tjänsterna erbjuds till fast pris per anställd. Betalningsfil tillhandahålles. Redovisningsunderlag går till bokföringen.

RÅDGIVNING

För dig som vill ha hjälp eller stöd i anställningsfrågor, ekonomiska frågor, skattemässiga mfl. frågor Du som köper Redovisningsservice eller annan tjänst ovan får också tillgång till frågeservice, dvs du kan ringa och få svar eller stöd i frågor som rör ditt företag och relationer till marknad, lagar och regler. Tjänsterna erbjuds till fast pris inkluderat i Redovisningsservice alt Lönesservice.

FÖRETAGSUTVECKLING

För dig som önskar ett bollplank i företagsekonomiska utvecklingsfrågor Du beskriver ditt behov och får en offert till fast pris alternativt betalar per timme. Frågor kan gälla marknad, administration, organisation, kompetensutveckling mm.

Scroll to Top