Löneservice

För dig som vill ha hjälp med löne-och personalfrågor

Du skickar oss tjänstgöringsrapporter och reseräkningar, vi sköter resten dvs registreringoch utbetalning av löner, hantering av skatter och sociala avgifter, hantering av semester, arbetsgivar- och anställningsbetyg m.m.

Tjänsterna erbjuds till fast pris per anställd. Betalningsfil tillhandahålles. Redovisningsunderlag går till bokföringen.

Scroll to Top